menu

EWA CZUCHAJ
EWA CZUCHAJ
Prace
19/10/2018

Tam! Po tamtej stronie Wisły – Galeria na Konopackiej Warszawa

„W sztuce polskiej termin „koloryzm” oznacza twórczość wynikłą z tradycji malarstwa sensualistycznego, polegającego na przekazywaniu doznań emocjonalnych zrodzonych z bezpośredniego kontaktu artysty z naturą”. Aleksander Wojciechowski „Polskie malarstwo współczesne” Wyd. Interpress Warszawa 1977.
Te słowa uznałabym za podstawowe wytyczne do malarstwa Ewy Czuchaj, prezentowanego podczas wystawy w galerii sztuki Po Prawej Stronie Wisły w dniach 19 października – 6 grudnia 2018 r.
Znajomość kultury starożytnej, antropologii, pierwotnych obrządków religijnych, to tylko niektóre dziedziny historii, które mają wpływ na malarstwo Ewy Czuchaj. Naturę w jej przypadku zastępują szczątki artefaktów starożytnych, wnikliwie studiowanych i przenoszonych na płótno w postaci coraz bardziej uproszczonych form, wypełnionych kolorem. Latami zbierane doświadczenia oraz głębokie studia nad przeszłością, niezliczone ilości przejrzanych fotogramów, to wszystko poddane kontroli umysłu i zostaje nakierowane na obraz i jego treść. Zastosowanie miękkiej linii gestu oraz czystych barw, nawiązuje do korzeni polskiego koloryzmu. Obrazy Ewy Czuchaj nie są bezimienne.
Tytuły prac „Skąd”, „Dokąd” „Tam” „Etcetera”, „I Tak dalej” są podstawowymi pytaniami o sens pracy, o sens życia, o przyszłość. Natężenie koloru i gestu na płótnach jest odpowiedzią na postawione pytania. Dzięki abstrakcyjnej formule można polemizować z autorką. Odpowiedzi nie są jednoznaczne.